Księgowość

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych: dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, łącznie z ustaleniem wyniku bilansowego, wyniku podatkowego i sporządzenie deklaracji CIT-2, CIT-8, sprawozdań finansowych do KRS oraz sprawozdawczości do Urzędu Statystycznego

 • Prowadzenie rejestrów pomocniczych: należności, zobowiązań, rejestr kasowy, rejestr bankowy, rejestr poleceń księgowania, rejestr środków trwałych, rejestr wyposażenia,

 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów i obliczanie comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie rocznych zeznań PIT-36 i PIT-36L,

 • Prowadzenie rejestrów VAT (zakupu i sprzedaży) łącznie ze sporządzaniem deklaracji VAT-7 , VAT-7K i JPK
 • Rozliczanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz wewnątrzwspólnotowych dostaw, eksportu i importu,
 • Nadzór nad rozliczaniem delegacji krajowych i zagranicznych oraz nad prawidłowością sporządzania dokumentów źródłowych,
 • Obliczanie zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Sporządzanie biznes planu, wniosków i innych dokumentów w celu uzyskania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej i dotacji z funduszy unijnych,

Kadry i płace

 • Sporządzanie list płac, kart wynagrodzeń, rachunków do umów o zleceń i o dzieło
 • Prowadzenie ewidencji kadrowej i płacowej
 • Sporządzenia comiesięcznej deklaracji do ZUS oraz dokumentacji zgłoszeniowej
 • Przygotowanie umów o pracę i świadectw pracy
 • Ewidencje urlopów
 • Przygotowanie deklaracji podatkowych dla pracowników PIT-11, PIT-8AR, PIT-8C i inne
Realizacja : DEV-PAGE.pl